vragen?
190620GHpalolocaties0092.jpg
190620GHpalolocaties001LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties014.jpg

Deze nota van inlichtingen bevat de vragen die via de website van Panorama Lokaal zijn gesteld in de vragenronde en de antwoorden op deze vragen. Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in de beide reglementen van de prijsvraag.