vragen?
190620GHpalolocaties0092.jpg
190620GHpalolocaties001LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties014.jpg

Heb je een vraag over Panorama Lokaal? Op deze pagina staan de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op.

Waarover gaat Panorama Lokaal?

Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Deze wijken, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80, zijn heel herkenbare woonwijken, waar veel mensen zich thuis voelen, maar die ook toe zijn aan een flinke opknapbeurt. We willen energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; niet alleen eengezinswoningen, maar ook woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En we willen dat het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en dat de biodiversiteit wordt vergroot.

De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied zorgen ervoor dat deze wijken bij een andere inrichting veel kansen bieden om nieuwe oplossingen te vinden voor de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu. Door meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang te bekijken, ontstaan er kansen voor nieuwe oplossingen. Zo is er winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners!

Wie kunnen er mee doen aan panorama Lokaal?

Panorama Lokaal is een prijsvraag voor multidisciplinaire ontwerpteams. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers en doeners kunnen deel uitmaken van een team. Maar ook mensen met ander kennis of ervaring kunnen deelnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen uit het sociale domein, energie- of waterexperts, deskundigen met kennis van landbouwtransities. Ieder team moet tenminste bestaan uit een ontwerper, die is geregistreerd in het architectenregister.

Waarom richt Panorama Lokaal zich op de randen van de stad?

De afgelopen maanden zijn gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere betrokkenen opgeroepen om woonwijken aan te melden die toe zijn aan een flinke opknapbeurt. Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk waren als testlocaties al bij de voorbereidingen van de prijsvraag betrokken. De andere vijf locaties zijn geselecteerd uit veertien aanmeldingen. Bij de selectie is gestreefd naar diversiteit, spreiding over het land, woonwijken uit verschillende perioden, gebieden in en buiten de Randstad, grote en kleine locaties, en verschillen in landschappelijke context. Zie locatie pagina voor een overzicht.

Wanneer wordt er meer bekend over de ontwerpopdracht?

Van elke locatie wordt 9 december 2019 de ontwerpvraag en het reglement gepubliceerd. Hierin staat wat de opdracht per locatie is. De publicatie is direct het startsein voor ontwerpteams om zich aan te melden.

Hoe kunnen teams zich aanmelden?

Multidisciplinaire ontwerpteams kunnen deelnemen door zich aan te melden op de website van Panorama Lokaal. Dat kan vanaf 9 december. Hiervoor wordt een portfolio en beknopte motivatie gevraagd. Aanmelden kan tot 21 januari. Uit deze aanmeldingen worden per locatie maximaal drie teams per locatie geselecteerd voor deelname aan de ontwerpfase. Voor de voorselectie is geen vergoeding beschikbaar.

Kunnen teams zich aanmelden voor meerdere locaties?

Onder de paraplu van Panorama Lokaal worden 7 verschillende prijsvragen gelanceerd. Teams kunnen zich dus aanmelden voor meerdere locaties.

Wat kunnen de geselecteerde teams verwachten?

De geselecteerde teams worden uitgenodigd om, in atelierverband, ontwerpvoorstellen te doen die innovatief, uitvoerbaar, realiseerbaar en opschaalbaar zijn. Voorstellen die tevens als inspiratie kunnen dienen voor andere locaties. Iedere locatie organiseert twee ateliersessies. Tijdens deze ateliersessies krijgen de deelnemers een rondleiding door de wijk, worden ze van relevante informatie voorzien en is er gelegenheid om stakeholders, bewoners en andere lokale partijen te ontmoeten. Elk geselecteerde team ontvangt een vergoeding in de kosten van €10.000 excl. btw, mits wordt voldaan aan de voorwaarden.

De prijsvraag wordt afgesloten met het aanwijzen van één team per locatie, wiens voorstel naar het oordeel van de jury het beste antwoord geeft op de gestelde opgave. Voorafgaand aan de jurybeoordeling kan aan bewoners en andere direct betrokkenen gelegenheid worden geboden om hun reactie op de voorstellen te geven.

Wat zijn belangrijke data voor Panorama Lokaal?

9 december 2019. Bekendmaking ontwerpopgaves en inschrijving teams van start
21 januari 2020 Sluiting aanmeldtermijn voor teams
Eind januari 2020 Bekendmaking selectie
13 februari 2020, Kickoff bijeenkomst voor alle geselecteerde teams. Locatie nog niet bekend. We vragen alle inschrijvende teams de hele middag tot nadere orde te reserveren.
februari - april 2020 (Ontwerpateliers op iedere locatie apart georganiseerd)
20 april 2020 Oplevering voorstellen
mei 2020 Jurypresentaties
eind juni 2020. slotbijeenkomst

Wat kun je winnen met Panorama Lokaal?

De ambitie van de uitschrijvers van de zeven prijsvragen is om een vervolg te geven aan de uitkomsten van de prijsvraag. Op welke manier er over een vervolg wordt nagedacht verschilt per locatie en hangt uiteraard ook af van de voorstellen van de ontwerpteams. De uitschrijvers gaan daarover in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van de best beoordeelde inzending.