aanmelden
190620GHpalolocaties0092.jpg
190620GHpalolocaties001LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties014.jpg

Panorama Lokaal roept lokale partijen op om gezamenlijk een locatie aan te melden. In het reglement staan alle voorwaarden benoemd om deel te kunnen nemen. Via het onderstaande document kunt u alle vragen van het aanmeldformulier bekijken. Via de invulvelden meldt u zich aan als eerste stap in de aanmelding. U ontvangt daarna het volledige aanmeldformulier.

Aanmeldformulier

contactpersoon

coalitie


vragen

Vereisten

Voor een goed verloop van Panorama Lokaal is de inzet nodig van de lokale coalities. Bij selectie zeggen de lokale partijen toe dat onderstaande inzet wordt geleverd:
Aanwezig zijn op de Panorama Sessie (één dag tussen half oktober en eind november) en het ter beschikking stellen van een geschikte locatie.
Inzet contactpersoon (1 of meer) die verantwoordelijk is voor de organisatie van de ateliers op locatie en begeleiding van de teams. Hierbij wordt hij/zij ondersteund door het projectteam van Panorama Lokaal. De tijdsinvestering bedraagt minimaal 60 uur per persoon (incl. deelname aan de Panorama sessie en 4 atelier sessies).
Faciliteren van de atelier sessies op locatie (inclusief de eindpresentatie en jurering)
Aandragen van twee lokale juryleden (selectie van drie teams en het kiezen van een winnaar)
Garantie voor de tegemoetkoming in de kosten van drie deelnemende teams (a €10.000, excl btw)