Tilburg, Tilburg-Noord
FinalanimatiePanoramaLokaal00410.jpg
FinalanimatiePanoramaLokaal04401.jpg
20190927nwardv5987.jpg

Wijkwethouder Mario Jacobs van Tilburg-Noord: “Panorama Lokaal is voor ons de uitgelezen mogelijkheid om met betrokkenen partijen en bewoners samen op zoek te gaan naar de sleutel om de wijk op de juiste manier te verbinden met het aanliggende landschap. Hierbij zetten we nadrukkelijk in op het verbinden van de fysieke ontwikkeling met de sociale uitdagingen van de wijk als armoede en gezondheid, maar ook bredere maatschappelijke opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie. Zo maken we Tilburg-Noord in meerdere opzichten weer ‘kloppend’.”


Tilburg-Noord is een van de eerste twee locaties die meedoet aan Panorama Lokaal. De gemeente Tilburg heeft reeds een coalitie gevormd met de woningcorporatie WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en waterschap De Dommel. Samen willen ze zorgen voor een impuls aan levendigheid, gemeenschapszin en ondernemerschap in de wijk en het Landschapspark Pauwels.


motivatie

Door Tilburg-Noord als locatie mee te laten doen met Panorama Lokaal hopen wij manieren te vinden om de veelheid aan in samenhang aan te pakken. Op die manier kunnen we een complexe situatie juist een positieve impuls geven. Het prijsvraagtraject helpt ons om tot versnelling en een goede uitvoering te komen. Belangrijke vragen zijn daarbij hoe de verschillende maatschappelijke opgaven het beste gekoppeld kunnen worden, welke partnerschappen daaraan bijdragen en hoe we de uitvoering in het gebied tot een hoger niveau tillen, met behoud van snelheid.

samenwerking

De coalitie bestaat uit de gemeente Tilburg, vertegenwoordigd vanuit verschillende beleidsterreinen, woningcorporatie WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en waterschap De Dommel. Vanuit de Pact-aanpak voor Tilburg Noord worden bewoners betrokken. In dit Pact traject werken bewoners en professionele partners op een innovatieve en integrale manier samen aan de toekomst van Noord, onder andere in de vorm van wijkarena’s en de Jongeren Advies Raad.

context

In Tilburg-Noord komen veel opgaven samen. Zo is er vraag naar meer diversiteit in typen woningen. Ook is de leefbaarheid een belangrijk punt van aandacht: meer ontmoeting, lokaal ondernemerschap en mogelijkheden voor lichamelijke beweging moeten de leefbaarheid vergroten. Nu ligt de wijk met de rug naar het buitengebied toe, terwijl het juist een belangrijke impuls aan de wijk en de bewoners kan geven. Het watersysteem met kenmerkende beken verbindt het landschap met de wijk. Dat kan nog verder versterkt worden. Bovendien staat er voor het gebied ook de ontwikkeling van nieuw, groenstedelijk wonen in de planning. En tot slot moet ook deze wijk natuurlijk voorbereiden op de transitie naar duurzame energie en op de gevolgen van klimaatverandering.

bijzonderheden

De coalitie heeft met elkaar een aantal randvoorwaarden gedefinieerd. Gezamenlijke deelname leidt tot versnelling en niet tot vertraging. De opgaven van Pact Noord, Kouwenberg en Park Pauwels zijn zowel geografisch en inhoudelijk verweven. Bij het formuleren van de opgaven moeten woonwijk en buitengebied goed in balans zijn. De ontwikkelingen in Kouwenberg zijn integraal onderdeel van Tilburg Noord. Deelname aan Panorama Lokaal draagt bij aan de voorgenomen realisatie van woningprogramma in het gebied, met goede exploitatiemogelijkheden. De focus moet liggen op de gebieden waar sociale indicatoren het slechtst zijn.
locatie
Tilburg Noord

woningcorporatie
WonenBreburg

partners
Waterschap de Dommel en Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling