English summary
Schalkwijk
190620GHpalolocaties009LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties001LOWRES.jpg
190611GHpalolocaties016LOWRES.jpg
190613GHpalolocaties043LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties014LOWRESstadsrand.jpg
190613GHpalolocaties053LOWRESmonocultuur.jpg

Schalkwijk is het jongste stadsdeel van de gemeente Haarlem. De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig als antwoord op de woningnood. Dit stadsdeel is gebouwd als stad naast de stad, met eigen voorzieningen. De straten zijn breed opgezet en er is veel groen. Schalkwijk telt 15.655 woningen waarvan zo’n 9.500 appartementen met relatief veel sociale huur.


Rondom de woonbuurten ligt een groene zoom, afgebakend door het Spaarne en de Ringvaart. Schalkwijk ligt op fietsafstand van het centrum en is ook goed verbonden met de regio: Schiphol is slechts 15 minuten met de bus. De culturele diversiteit van Schalkwijk is zeer groot. Desondanks is Schalkwijk nog steeds een in zichzelf gekeerd stadsdeel, dat er een beetje ‘bij lijkt te hangen’. Het buitengebied wordt ruimtelijk en gevoelsmatig niet ervaren in de woonbuurten. De van oorsprong ruimtelijke opzet van de wijk wordt niet meer beleefd. Anonieme publieke ruimtes zorgen voor een onveilig gevoel bij bewoners. Ook is sprake van veel achterstand en eenzaamheid, er is weinig te doen voor jongeren en de wijk vergrijst.

Sinds tien jaar is Schalkwijk volop in ontwikkeling. Er zijn woningen bijgebouwd, het winkelcentrum wordt aangepakt, er is een markthal gepland en er komt een bioscoop. Een substantieel deel van het woningbouwprogramma van Haarlem (10.000 woningen) zal landen in Schalkwijk.


coalitie
Gemeente Haarlem
Woningcorporatie Pré Wonen
Wijkraad Molenwijk
De Stadsarchitect van Haarlem
maatschappelijke organisaties, bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken bij de ateliersessies

jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
Floor Roduner, Wethouder van Haarlem
Willem Hein Schenk, Stadsarchitect van Haarlem
Anke Huntjes, Bestuurder Pré Wonen
Okrah Donkor, BC Triple Threat, bewoner
Riet Ooms, Wijkraad Molenwijk en bewoner

team 1
Berrie van Elderen, VE-R
Berrie van Elderen, VE-R
Remco Rolvink , VE-R
Pepijn van Voorst, Vast architecten
Tonny Bosch , Move Mobility
Wilrik Kok, Field Factors

team 2
Hyun Vin Kaspers, VMX Architects
Maarten Kempenaar, VMX Architects
Hyun Vin Kaspers, VMX Architects
Lorien Beijaert, Studio L A
Arna Mačkić, Studio L A
Jan Konings

team 3
Jeffrey Bolhuis, AP+E
Laurence Lord, AP+E
Daryl Mulvihill, DMAU
Socrates Schouten, Waag

Opgave

Deelnemers aan Panorama Schalkwijk wordt gevraagd om voorstellen te maken voor de herinrichting en programmering van de openbare ruimte, om het stadsdeel zo een eigen identiteit en een nieuw perspectief te bieden. Hoe kan de openbare ruimte zo worden ingericht dat deze geschikt is voor ontmoetingsplekken en voorzieningen? Aanknopingspunten liggen zowel in de wijk als in de blauwgroene zoom rondom Schalkwijk en het slim combineren van opgaven zoals de energietransitie, de voorgenomen verdichting en recreatie.

Aan de deelnemende ontwerpteams wordt gevraagd om:

Een visie te formuleren op de inrichting en programmering van de openbare ruimte op de schaal van Schalkwijk, in het kader van de aanstaande nieuwbouw in de wijk onder het motto ‘Welkom in Schalkwijk’;
Een verbeelding van deze visie te creëren op het schaalniveau van Molenwijk-Noord;
Een concreet voorstel te doen om, samen met bewoners en minimaal budget, een eerste kleine ingreep te doen.

De coalitie

De coalitie, die bestaat uit de gemeente Haarlem, woningcorporatie Pré Wonen
en de wijkraad van Molenwijk, is hecht en heeft veel partners. De partijen beogen met deze prijsvraag te komen tot een integrale visie op de herontwikkeling van Schalkwijk, die verder strekt dan de invulling van losse plots en die perspectief biedt op de langere termijn. Een aantal plannen ligt vast, maar de coalitie laat zich graag verrassen door inzichten die deze plannen kunnen versterken, zonder de voortgang van het proces uit het oog te verliezen. De coalitie hoopt dat de deelnemers de complexiteit van de opgave omarmen en inspiratie kunnen bieden voor de toekomst van Schalkwijk.

Integraal ontwerpen en slim combineren

Er zijn heel veel urgente opgaven in deze wijk en de gebieden er omheen. Met Panorama Nederland als inspiratiebron voor deze prijsvraag staat niet het ‘moeten’ centraal, maar zoeken we naar de mogelijkheden en naar een gedeeld verlangen als motor voor verandering. Met de inzet van ontwerp- en verbeeldingskracht kunnen de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel zijn voor welkome structurele verbeteringen in de toekomst: rijker, schoner en hechter. Panorama Lokaal doet een beroep op creativiteit, verbeeldingskracht en realiteitszin om deze opgaven slim te combineren en zo winsten te behalen zowel voor de wijk, het buitengebied en de bewoners, bezoekers en ondernemers.

impressie

locaties