×
Vanwege het experimentele karakter van dit project is de opzet van de prijsvraag getest met coalities in Tilburg en Haarlem. De eerste ervaringen zijn betrokken bij het ontwikkelen van deze procedure.
FinalanimatiePanoramaLokaal00410.jpg

Tilburg

Tilburg-Noord is een van de eerste twee locaties die meedoet aan Panorama Lokaal. De gemeente Tilburg heeft reeds een coalitie gevormd met de woningcorporatie WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en waterschap De Dommel. Samen willen ze zorgen voor een impuls aan levendigheid, gemeenschapszin en ondernemerschap in de wijk en het Landschapspark Pauwels. Wijkwethouder Mario Jacobs van Tilburg-Noord: “Panorama Lokaal is voor ons de uitgelezen mogelijkheid om met betrokkenen partijen en bewoners samen op zoek te gaan naar de sleutel om de wijk op de juiste manier te verbinden met het aanliggende landschap. Hierbij zetten we nadrukkelijk in op het verbinden van de fysieke ontwikkeling met de sociale uitdagingen van de wijk als armoede en gezondheid, maar ook bredere maatschappelijke opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie. Zo maken we Tilburg-Noord in meerdere opzichten weer ‘kloppend’.”
190620GHpalolocaties001LOWRES.jpg

Haarlem

Schalkwijk is het jongste stadsdeel van de gemeente Haarlem. De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig als antwoord op de woningnood. Dit stadsdeel is gebouwd als stad naast de stad, met eigen voorzieningen. De straten zijn breed opgezet en er is veel groen. Schalkwijk telt 15.655 woningen waarvan zo’n 9.500 appartementen met relatief veel sociale huur. Deze woningen zijn voornamelijk in het bezit van woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan. Daarnaast zijn hier veel eengezinswoningen te vinden. Schalkwijk ligt op de rand van de stad en het buitengebied. De kwaliteit van de directe ligging aan het water en groen wordt vaak niet voldoende benut, terwijl juist hier kansen liggen om het stadsdeel aantrekkelijker te maken en de bereikbaarheid te verbeteren.