×
  20191024nwardv7498.jpg

  Emmen, Bargeres

  De wijk Bargeres in Emmen vergrijst en het aantal inwoners neemt af. Dat schreeuwt om een toekomstplan. De samenwerkingspartners (gemeente Emmen, woningcorporaties Domesta en Lefier , Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen) zetten in op nieuw elan aan de hand van drie kernbegrippen uit Panorama Nederland: schoner, hechter en rijker.
  20191030nwardv8254.jpg

  Den Helder, Julianadorp

  Julianadorp ligt zo’n 5 kilometer ten zuiden van Den Helder. Het is een dorp met een onsamenhangende structuur, bestaande uit een agrarisch dorp, een woonwijk die bestaat uit bouw uit de jaren 60, 70, 80, een groot terrein van een zorginstelling en, aan de kust, complexen recreatiewoningen. In de bloemkoolwijken, met hoge woningdichtheid en goedkopere woningtypen, staat de leefbaarheid en woonkwaliteit soms onder druk.
  190620GHpalolocaties009LOWRES.jpg

  Haarlem, Schalkwijk

  Schalkwijk is het jongste stadsdeel van de gemeente Haarlem. De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig als antwoord op de woningnood. Dit stadsdeel is gebouwd als stad naast de stad, met eigen voorzieningen. De straten zijn breed opgezet en er is veel groen. Schalkwijk telt 15.655 woningen waarvan zo’n 9.500 appartementen met relatief veel sociale huur.
  20191022nwardv6881.jpg

  Rotterdam, Beverwaard

  Beverwaard is een unieke Rotterdamse wijk. De indeling volgt het oude patroon van sloten van een landbouwgebied dat de bijnaam ‘de puntzak’ had gekregen. In de jaren tachtig verhuisden veel Rotterdammers uit flats en bovenwoningen naar de toen populaire en betaalbare eengezinswoningen.
  FinalanimatiePanoramaLokaal00410.jpg

  Tilburg, Tilburg-Noord

  Tilburg-Noord is een van de eerste twee locaties die meedoet aan Panorama Lokaal. De gemeente Tilburg heeft reeds een coalitie gevormd met de woningcorporatie WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en waterschap De Dommel. Samen willen ze zorgen voor een impuls aan levendigheid, gemeenschapszin en ondernemerschap in de wijk en het Landschapspark Pauwels.
  20191029nwardv7889.jpg

  Vlaardingen, Westwijk

  De Westwijk in Vlaardingen werd ontworpen onder supervisie van Willem van Tijen. De structuur van de wijk biedt een sterke basis voor herstructurering. En dat is nodig, want de wijk, die ruim 5900 woningen telt, bestaat voor ruim de helft uit (kleine) sociale huurwoningen. De (goedkope) woningen in de Westwijk zijn van matige kwaliteit en trekken voornamelijk instromers met een zwakke sociaal economische positie. In het kader van de energietransitie zal een deel van de woningen vernieuwd of vervangen gaan worden.
  20191030nwardv8294.jpg

  Westervoort, Mosterdhof

  De wijk Mosterdhof is de bakermat van de ‘Experimentele Woningbouw’ in Nederland. De wijk heeft het gelijkluidende Rijkspredicaat: een eretitel voor vernieuwingen die in de jaren 70 bijdroegen aan een betere woonkwaliteit, zoals in dit geval het combineren van eengezins- en seniorenwoningen en het scheiden van voetgangersgebied en rijverkeer. De trots en nieuwsgierigheid die onder bewoners heerste in de beginjaren is echter naar de achtergrond verdwenen. De openbare ruimte stamt grotendeels nog uit de jaren zeventig en is echt aan revitalisering toe. En dat geldt ook voor de verduurzaming en het aanzicht van woningen.