English summary

Westwijk Rooted

Westwijk

Van Tijens Westwijk, een icoon van naoorlogse stedenbouw, is toe aan vernieuwing. We moeten van tabula rasa naar tabula scripta en van scheiding van functies naar verweving. Westwijk Rooted gaat over een wijk die verbonden is met het wederopbouwverleden, de natte ondergrond, het naastgelegen polderlandschap, het nieuwe metrostation en natuurlijk met huidige én nieuwe bewoners. De landschappelijke drager van ons plan is een nieuw maaiveld, dat uitgaat van de natte bodemconditie. Het maakt de wijk klimaatbestendig, waterrobuust en biodivers. Tegelijkertijd creëert het de ideale voorwaarden voor attractieve nieuwe woonmilieus die verankerd zijn in het maaiveld. Het plan bouwt voort op de heldere en open stedenbouwkundige structuur van Van Tijen en breekt tegelijkertijd radicaal met een aantal oorspronkelijke uitgangspunten. Zo is Westwijk ‘rooted’ in landschap en historie.

groepsfoto
team
Gerwin de Vries, Flux landscape architecture
Jonas Papenborg, Flux landscape architecture
Oana Rades, Shift architecture urbanism
Harm Timmermans, Shift architecture urbanism
Rens de Boer, Bureau Stadsnatuur
Arjen Roelandse, Acacia Water
Tom Bosschaert, Except


documentatie
winnaar
Westwijk
Westwijk Rooted
Videopresentatie 'Westwijk Rooted'