English summary

Mozaïek Tilburg-Noord

Tilburg-Noord

Mozaïek Tilburg-Noord omvat een strategie die opgaven, partijen, projecten én gebieden koppelt. De strategie leunt op drie pijlers: woningbouw en openbare ruimte, het sluiten van de energieketen en het leggen van de verbinding tussen boer en bord. Het is een buurtgerichte strategie die gebruik maakt van een palet aan instrumenten en ingrepen, op het snijvlak van fysieke ingrepen, activiteiten en organiserend vermogen. Dit plan kan Tilburg-Noord veranderen van een monotone stadswijk in een rijk mozaïek, passend bij de kansen en vragen die elke specifieke locatie heeft.

groepsfoto
team
Anne Seghers, RUIMTEVOLK
Maaike Postma, RUIMTEVOLK
Bram van den Groenendaal, RUIMTEVOLK
Casper Hügel, Witteveen+Bos


documentatie
winnaar
Tilburg-Noord
Mozaïek Tilburg-Noord
Videopresentatie 'Mozaïek Tilburg-Noord'