English summary

Groen, het nieuwe Goud

Bargeres

Bargeres is de groenste wijk van Emmen. Met het groen heeft Bargeres goud in handen. Het landschap dooradert de wijk en vormt een unieke schakel tussen de hogere esgronden en het lagere beekdal. De hoofdgroenstructuur volgt de oude beekloop en wordt in ons plan de kransslagader van de wijk. Het vormt de drager voor het duurzame energienetwerk, watersysteem, ecologische verbindingen en fietsroutes. Wij maken de beken zichtbaar en trekken het bos de wijk in. De hoofdgroenstructuur wordt de voortuin van de wijk en een podium voor ontmoeting tussen bewoners. Wij zien het groen als drager, meerwaarde en aanjager van een toekomstbestendige wijk.

groepsfoto
team
Martijn Prins, DAAD
Alex Huisman, DAAD
Ivar ten Cate, DAAD
Wijnand Bouw, BoschSlabbers
Cor Simon, BoschSlabbers
Maike Warmerdam, BoschSlabbers
Rolf Drijfhout, ekwadraat
Sjef Jansen, Planecologie


documentatie
Groen, het nieuwe Goud
Videopresentatie 'Groen, het nieuwe Goud'