Julianadorp

Panorama Julianadorp. De zoete enclave

team 1

Panorama Julianadorp. De zoete enclave

Julianadorp is over dertig jaar een circulair woon-werk-recreatielandschap. Zelfvoorzienend, gastvrij en op de omgeving gericht (ecocentrisch). De economische dragers zijn kringlooplandbouw, zorg en toerisme. Door de sterke sociale en ecologische verbindingen zal Julianadorp een thuis voor mens en dier zijn. Volledig één met de omgeving - de zee en de polder in alles voelbaar.

Nieuw zijn de kustverbreding en twee op de historie geïnspireerde zoetwaterverbindingen: Schulpweg en Polderlijst. De Schulpweg verbindt de woonkern Julianadorp met het strand. De Polderlijst definieert de dorpsrand in het omliggende landschap. Het is een schakel tussen de bloemkoolwijken, Noorderhaven en het open landschap. Het woon-werk-recreatielandschap is als een park georganiseerd. Fietsers en wandelaars hebben prioriteit. Nieuwe (zorg)woningen worden circulair gebouwd. Inspelend op de klimaatveranderingen en voortbouwend op wat er is, zal Julianadorp zich ontwikkelen tot een veilige en zoete enclave omringd door brakke poldergrond. Het mooie van dit alles: het kan in fasen.


download hier de digitale presentatie


download hier de samenvattingteam
Richard Koek, Rijnboutt
Marian Enders, Rijnboutt
Marleen van Driel, Rijnboutt
Jan van Grunsven, Rijnboutt
Roel Wolters, Smartland
Klaas Jan Wardenaar, Smartland
Leon Emmen, Smartland
Ellen Mettes, Planmaat
Ian Slettenhaar, Planmaat
Caro Niestijl, Servicewise
Julianadorp Julianapark. Leefbare verbindingen

team 2

Julianadorp Julianapark. Leefbare verbindingen

In 2050 is Julianadorp het hart van een florerende, recreatieve omgeving. De in 2020 gestarte aanplant van groen en de ingrepen in het watersysteem zorgen voor een klimaatbestendige omgeving. De verzilting en het watertekort behoren door een ingenieuze waterhuishouding tot het verleden. Parkeerruimte is verruild voor groen. In het centrum is slechts lokaal verkeer. Mensen wandelen er en zitten lekker op een terras.
Vanaf de kust strekt zich een park uit tot aan de bebouwing van Julianadorp. Aan de zuidkant van het park verrijzen nieuwe wijkjes. Een netwerk van fietspaden heeft kust en dorp dichter bij elkaar gebracht. De bomenrijen langs de wegen maken van de Koegraspolder een coulisselandschap - de kleurenpracht van de bollenvelden werkt er nog sterker door.
Aan de oostkant van Julianadorp bieden een evenemententerrein en sportboulevard ruimte aan het rijke verenigingsleven.
Leefbare verbindingen is geen eindplan. Het is een ontwerpkader, gebouwd op de wensen van de bewoners.


download hier de digitale presentatie


download hier de samenvattingteam
Eva Stache, TEAM DE GROENE BARK
Albert Groothuizen, Groothuizen advies
Jouke van de Werf, Bureau op het Plein
Els Bakker, Bureau op het Plein
Mark Koning, Koning Architect BNA
De Gouden Zomen van ONS Julianadorp

team 3

De Gouden Zomen van ONS Julianadorp

Nu Julianadorp tegen haar grenzen oploopt wordt het de kunst om een nieuwe richting te ontdekken. Zoals Rijksbouwmeester Floris Alkemade treffend opmerkt in De Toekomst van Nederland ‘is het niet alleen de catastrofe die de geschiedenis bepaalt maar vooral de reactie erop’. Hier doemt de metafoor van de Japanse Kintsukuroi techniek op, de kunst van het repareren van gebroken keramiek met goud, vanuit de overtuiging dat de sporen van breuk en herstel bijdragen aan de schoonheid van een voorwerp. Vertaald naar Julianadorp liggen er grote kansen wanneer we de breuken die in het dorp op verschillende schaalniveaus zijn ontstaan als onderdeel van het geheel gaan opvatten.


download hier de digitale presentatie


download hier de samenvattingteam
Max Augustijn, FABRICations
Eric Frijters, FABRICations
Olv Klijn, FABRICations
Lisanne Corpel, FABRICations
Simone Swanepoel, FABRICations
Fenna Regenboog, FABRICations
Duong Bui, FABRICations
Sunna Pfeiffer, Mandaworks
Patrick Verhoeven, Mandaworks
Martin Arfalk, Mandaworks
Konstantin Miroshnychenko, Mandaworks
Leslie Norris, Mandaworks
Alessandro Macaluso, Mandaworks
Andrei Deacu, Mandaworks
Emeline Lex, Mandaworks
Op deze locatie kan geen stem meer worden uitgebracht.