blog.jpg
okt '19

Blog Erik Jan van Kempen: Van wijken van toen, naar de iconische wijk van de toekomst

Erik Jan van Kempen is Directeur – Generaal bij het Ministerie van BZK. Voor Panorama Lokaal schreef hij een blog over veranderopgaven waar de woonwijken voor staan: ‘van wijken van toen, naar de iconische wijk van de toekomst’

lees verder...
190620GHpalolocaties014LOWRESstadsrand.jpg
sep '19

Blog Berno Strootman: versterk de verbinding tussen stad en landschap

Landschapsarchitect Berno Strootman is sinds september 2016 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Hij is - als lid van het College van Rijksadviseurs - één van de initiatiefnemers van Panorama Lokaal. In deze blog licht hij toe waarom het belangrijk is om stad en landschap beter met elkaar te verbinden.

lees verder...
bouwenaansocialestructurenRdV.jpg
sep '19

Blog Anke van Hal: ‘Laten we de complexiteit omarmen.'

Anke van Hal is hoogleraar duurzame energie aan de Business Universiteit Nyenrode, In het najaar neemt zij deel aan de panoramasessies om locaties te helpen een uitdagende en innovatieve opdracht voor ontwerpteams te formuleren. In deze blog voor Panorama lokaal schrijft ze hoe het creëren van een fijne wijk helpt bij het betrekken van bewoners in de energietransitie.

lees verder...
190613GHpalolocaties0532000x1333kl.jpg
aug '19

Ronald Camstra: met nieuwe energie aan de slag

Panorama Lokaal wordt - vanwege het experimentele opzet van de prijsvraag - getest met coalities in twee gemeenten. Een van deze coalities bestaat uit de gemeente Haarlem, woningbouwcorporatie Pré Wonen, de wijkraad Molenwijk en de stadsarchitect. Zij hebben gezamenlijk de wijk Schalkwijk (Haarlem) ingediend als locatie. Vastgoeddirecteur van Pré Wonen, Ronald Camstra, vertelt over zijn ervaring met de voorbereidingsfase van de prijsvraag.

lees verder...
Minzepresentatie1.jpg
jul '19

Blog Minze Walvius: traditioneel verkeersbeleid houdt innovatie tegen

Minze Walvius is een veelzijdig ondernemer, adviseur en projectontwikkelaar in het werkveld van mobiliteit en bereikbaarheid. In deze blog voor Panorama Lokaal beschrijft hij hoe het traditioneel verkeersbeleid innovatie tegenhoudt. ‘Wie wil er niet wonen aan een park, een plein of een waterpartij? Deze locaties zijn niet voor niets het duurst. Waarom wonen er dan zoveel mensen aan een parkeerplaats?”

lees verder...
Schuifhuis2.jpg
jul '19

Blog Daan Zandbelt: de buitenwijk als springplank

Architect en stedenbouwkundige Daan Zandbelt is sinds september 2016 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Als lid van het College van Rijksadviseurs is hij één van de initiatiefnemers van Panorama Lokaal. In deze blog beschrijft hij de kansen voor de wijken aan de randen van de stad. ‘Buitenwijk en buitengebied hebben elkaar veel te bieden, maar zij kennen elkaar niet zo goed.’

lees verder...
presentatiePanoramaNL20181206BKFF76s.jpg
jul '19

Naar een rijker, hechter en schoner Nederland.

Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal is geïnspireerd door Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land.

lees verder...
PALObeeldcampagnefase12667x16671.jpg
jun '19

Panorama Lokaal zoekt locaties: doe mee!

Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en wooncorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren ’60, ‘70 en ’80 klaar te maken voor de toekomst.

lees verder...