presentatiePanoramaNL20181206BKFF76s.jpg

Naar een rijker, hechter en schoner Nederland.

19 jul '19
Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal is geïnspireerd door Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land.

lees verder...
PALObeeldcampagnefase12667x16671.jpg

Panorama Lokaal zoekt locaties: doe mee!

30 jun '19
Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en wooncorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren ’60, ‘70 en ’80 klaar te maken voor de toekomst.

lees verder...