English summary

Tweede ronde ateliersessies: Veelbelovend en inspirerend

2 jul '20

De ontwerpteams van Panorama Lokaal presenteerden de afgelopen twee weken hun tussentijdse inzichten aan een publiek van stakeholders, juryleden en bewoners. Veelbelovende en inspirerende voorstellen om woonwijken en het buitengebied toekomstbestendiger te maken. Ondanks de beperkingen door corona was het in de meeste gevallen weer mogelijk om elkaar op locatie te ontmoeten. Voor de teams resteert nog maar twee weken om de feedback te verwerken in de definitieve plannen.


Kansen voor verdichting in de buitenwijken
Dankzij de ruime opzet van naoorlogse wijken en de ligging aan de rand van het buitengebied, liggen er in de wijken van Panorama Lokaal volop kansen om ze toekomstbestendig te maken. De plannen waar de multidisciplinaire ontwerpteams aan werken laten allerlei mogelijkheden zien voor transformatie en verdichting waardoor de wijken een kwaliteitsverbetering krijgen. Door het toevoegen van nieuwe woningen, het aanpassen van bestaande bouwblokken of door vormen van ruilverkaveling worden de wijken zowel stedenbouwkundig als typologisch aangepast.

Naast het splitsen van grote eengezinswoningen in kleinere appartementen, het bouwen tegen dichte kopse gevels en het optoppen van bestaande gebouwen, toonden de ontwerpers een diversiteit aan nieuwe woonvormen: wooncoöperaties met groenbeheer, woonzorgvormen, gemeenschappelijke ouderenwoningen, of nieuwe woonwerkcombinaties. De aanwezigen reageerden enthousiast op de voorstellen, aangezien er in deze wijken vaak een mismatch is tussen het aanbod – een overschot aan eengezinswoningen – en de demografische samenstelling – groot aantal ouderen, alleenstaanden en kleinere huishoudens
Tilburg Noord

Betekenisvolle openbare ruimte

Een groot deel van de ontwerpteams stelt daarnaast voor om een meer betekenisvolle openbare ruimte te creëren. Lege grasvelden worden getransformeerd tot bijzondere stadsparken met meer ruimte voor verblijfskwaliteit, biodiversiteit en waterberging. De ligging van de wijken aan het buitengebied wordt ingezet om de wijken een nieuwe oriëntatie te geven, zodat ze niet alleen buitenwijken van de stad zijn, maar beter verbonden worden met het landschap. Voedselproductie, water en herontdekte historische of landschappelijke structuren verbinden wijk en landschap met elkaar. De integrale manier van kijken waar Panorama Lokaal toe oproept, vindt navolging in deze plannen. Dit geldt ook voor de organisatie- en financieringsprincipes die door verschillende teams worden verkend. Op de schaal van de wijk worden investeringen en opbrengsten in verschillende domeinen aan elkaar gekoppeld.
Haarlem Schalkwijk

Presenteren in coronatijd

Nadat de teams in februari vol enthousiasme van start gingen, kwam corona. Daardoor werd de geplande tweede Ateliersessie uitgesteld tot vlak voor de zomer. In de hoop dat het tegen die tijd mogelijk zou zijn om het gesprek met bewoners en stakeholders op locatie te kunnen voeren. En dat heeft gelukkig ook gewerkt. In een enkel geval werden de ateliersessies georganiseerd via ZOOM of TEAMS, waarbij alles uit de digitale kast werd gehaald. Presentaties via schermdelen, reageren via de chat en in kleine groepjes uiteen om over individuele plannen door te praten. In de meeste gevallen was het gelukkig weer mogelijk om in een beperkte groep fysiek bij elkaar te komen en met elkaar het gesprek aan te gaan. Een grotere groep betrokkenen en belangstellenden konden meekijken met de presentaties en reageren via de liveverbinding. Het leverde interessante hybride werkvormen op van digitaal en fysiek. Een mooie bijkomstigheid van corona.

Na de zomer presenteren ze hun ontwerpvoorstellen aan de verschillende jury’s en op 24 september worden de winnende teams bekendgemaakt.
Rotterdam Beverwaard