English summary

Aangepaste planning vanwege maatregelen coronavirus

9 apr '20

Vanwege de coronamaatregelen is de planning voor Panorama Lokaal aangepast. De teams krijgen nu tot uiterlijk 14 juli de tijd om hun plannen in te zenden, in plaats van een oplevering van de plannen op 24 april. Na de zomervakantie worden de plannen gepresenteerd aan de verschillende jury’s en lokale belangstellenden, waarna de winnaars op 24 september worden bekend gemaakt.


Kansen voor participatie
De afgelopen weken zijn er verschillende scenario’s onderzocht over het verloop van de prijsvraag.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een scenario waarbij er een redelijke kans is dat er ateliersessies kunnen worden georganiseerd. Dit zijn belangrijke bijeenkomsten voor de teams, omdat zij zij hun in gesprek gaan met bewoners en de coalitiepartners over hun plannen. Door de ateliersessies te verschuiven naar half juni is er een kans dat ze – wellicht in afgeslankte vorm – alsnog door kunnen gaan.
Mocht dat toch niet gaan, omdat de maatregelen van het RIVM het niet toelaten, dan zal de participatie online plaatsvinden. De prijsvraag wordt dus niet opnieuw uitgesteld.

Deze online participatie is naast even wennen ook vooral een interessante uitdaging. Een van de deelnemers merkte op: “Door de coronacrisis is de toekomst voor een deel naar voren gehaald. Deze crisis kan dus ook een heel ander licht werpen op de beantwoording van de opgave”.

De pennen neer
Hoewel sommige teams het liefst hadden gezien dat de prijsvraag volgens het oorspronkelijke schema was doorgezet, geldt dat niet voor iedereen. Sommige teams zijn gelegenheidscoalities, door de prijsvraag bij elkaar gebracht. Dat betekent dus niet alleen online samenwerken, ook nog eens online elkaar beter leren kennen. Andere teams komen nauwelijks aan werk toe vanwege partners in de zorg. Teams kunnen nu dus even hun tijd aan andere dingen besteden en het prijsvraagtraject wat later weer oppakken. Om financieel tegemoet te komen, wordt de bijdrage per team in een aantal stappen deels van te voren uitgekeerd.

Gezamenlijke afsluiting
De gezamenlijke afsluiting, die gepland stond op 24 juni, is verplaatst naar 24 september. Dan worden de winnende teams bekend gemaakt. Ook wordt dan het magazine en de tentoonstelling over de prijsvraag gepresenteerd. De bijeenkomst wordt gehouden op het Marineterrein in Amsterdam en is onderdeel van een grotere manifestatie: Panorama in de praktijk. Reserveer alvast deze datum.