English summary
aedes.jpg
blog

Passende sociale huurwoningen in roerige tijden

19 jun '20
Een passende en betaalbare sociale huurwoning voor iedereen. Daarvoor pleit Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter van Aedes, de vereniging van wooncorporaties. In deze blog waarom het juist nu belangrijk is om de bouw van betaalbare woningen aan te jagen. En wat voor kansen zij ziet voor de wijken van Panorama Lokaal.
lees verder...
palofase21518x1080pxlocatiesbargeresklop.jpg
blog

Bargeres: zo veel meer dan een bloemkoolwijk.

15 jun '20
De Bargeres, de vierde naoorlogse uitbreidingswijk die werd gebouwd in Emmen, wordt soms ten onrechte als ‘bloemkoolwijk’ bestempeld. In eerste opzicht lijkt de wijk een schoolvoorbeeld te zijn: de kronkelende, rondlopende brinken, smalle straten en vele eengezinswoningen. Alle kenmerken zijn daar zou je denken. Germa Streuding en Piet Ziel, namens de Gemeente Emmen nauw betrokken bij Panorama Lokaal, leggen in deze column uit waarom die die term de wijk niet kan omschrijven. “Het doet de wijk te kort.”
lees verder...
pbladvies.png
blog

Panorama lokaal – reflectie op de opgave

15 jun '20
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft recent een studie gedaan naar de stadsranden. De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een belangrijke schakelfunctie in het vormgeven en afstemmen van beleid op verschillende bestuurlijke niveaus, zo blijkt uit de studie. Like Bijlsma en Leo Pols van het PBL lichten toe hoe de locaties van Panorama Lokaal zich verhouden tot het Stadsrandenonderzoek
lees verder...
team1.png
blog

Tarwewijk in Transformatie

15 jun '20
Niet alleen voor Panorama Lokaal is het transformeren van bestaande wijken een interessant vraagstuk. Ook voor studenten is het boeiende materie. Leo Oorschot, docent aan de TU Delft, vertelt in deze blog hoe studenten van de TU Delft aan de slag gingen met de Tarwewijk in Rotterdam.
lees verder...
9476965886er0a.jpg
blog

Westwijk Vlaardingen – structuren van toen in de samenleving van nu

11 mei '20
De Westwijk is Vlaardingen is een typisch naoorlogse woonwijk. Gebouwd in de jaren ‘50 en ’60 naar een ontwerp van de Rotterdamse architect Willem van Tijen. Marc Rous van de gemeente Vlaardingen neemt je in deze blog mee in de historie van de wijk en vertelt hoe het nu stappen zet om ook voor komende generaties een prettige plek om te leven wordt. “Aan ons de eervolle taak om de Westwijk klaar te stomen voor de toekomst.”
lees verder...
img4355.jpg
blog

Blog: De Mosterdhof – Westervoort: Ontstaan, Actualiteit en Vervolg

21 apr '20
Architect Han van Ardenne ontwierp 50 jaar geleden – in opdracht van de gemeente Westervoort - de wijk Mosterdhof. In deze column blikt hij terug op de totstandkoming van de wijk en indrukken die hij recent opdeed tijdens een wandeling door de wijk.
lees verder...
rotterdam.jpg
blog

Blog: De Wijk der Toekomst, de Toekomst der Wijk

20 apr '20
Panorama Lokaal is vliegend van start gegaan. Tijdens de ateliersessies hebben de ontwerpteams buurtbewoners en de lokale coalitie stevig ondervraagd over hun ideeën om de wijk klaar te maken voor de toekomst. Vanwege de coronacrisis maakt Panorama Lokaal een pas op de plaats. De tweede serie ateliersessies schuift door naar juni, maar dat betekent niet dat het denken stil staat. Sterker nog, misschien vraagt de coronacrisis wel juist om extra denk- en ontwerpkracht. Ter inspiratie publiceren we een serie van blogs. Het woord is daarom aan Dr.ir. Leo Oorschot van het 1M Homes initiative van de TU Delft die zijn kijk geeft op de opgaven van Panorama Lokaal en vertelt waar nog kansen liggen. Teams, doe er je voordeel mee!
lees verder...
Wethouders deelnemende locaties v.l.n.r. Floor Roduner, Mario Jacobs, Ivana Somers, Bert Wijbenga, Jisse Otter, Heleen Keur  en Hans Sluiter
blog

Zeven locaties, zeven enthousiaste wethouders

9 jan '20
Wat is voor wethouders reden mee te doen aan deze prijsvraag? En wat is hun intentie?
In dit overzicht geven de betrokken wethouders van de locaties inzicht in wat zij beogen met hun deelname aan Panorama Lokaal.
lees verder...
Erik Jan van Kempen, Directeur Generaal Omgevingswet
blog

Blog Erik Jan van Kempen: Van wijken van toen, naar de iconische wijk van de toekomst

1 okt '19
Erik Jan van Kempen is Directeur – Generaal bij het Ministerie van BZK. Voor Panorama Lokaal schreef hij een blog over veranderopgaven waar de woonwijken voor staan: ‘van wijken van toen, naar de iconische wijk van de toekomst’
lees verder...
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
blog

Blog Berno Strootman: versterk de verbinding tussen stad en landschap

6 sep '19
Landschapsarchitect Berno Strootman is sinds september 2016 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Hij is - als lid van het College van Rijksadviseurs - één van de initiatiefnemers van Panorama Lokaal. In deze blog licht hij toe waarom het belangrijk is om stad en landschap beter met elkaar te verbinden.
lees verder...
bouwenaansocialestructurenRdV.jpg
blog

Blog Anke van Hal: ‘Laten we de complexiteit omarmen.'

6 sep '19
Anke van Hal is hoogleraar duurzame energie aan de Business Universiteit Nyenrode, In het najaar neemt zij deel aan de panoramasessies om locaties te helpen een uitdagende en innovatieve opdracht voor ontwerpteams te formuleren. In deze blog voor Panorama lokaal schrijft ze hoe het creëren van een fijne wijk helpt bij het betrekken van bewoners in de energietransitie.
lees verder...
190613GHpalolocaties0532000x1333kl.jpg
blog

Ronald Camstra: met nieuwe energie aan de slag

27 aug '19
Panorama Lokaal wordt - vanwege het experimentele opzet van de prijsvraag - getest met coalities in twee gemeenten. Een van deze coalities bestaat uit de gemeente Haarlem, woningbouwcorporatie Pré Wonen, de wijkraad Molenwijk en de stadsarchitect. Zij hebben gezamenlijk de wijk Schalkwijk (Haarlem) ingediend als locatie. Vastgoeddirecteur van Pré Wonen, Ronald Camstra, vertelt over zijn ervaring met de voorbereidingsfase van de prijsvraag.
lees verder...
Minzepresentatie1.jpg
blog

Blog Minze Walvius: traditioneel verkeersbeleid houdt innovatie tegen

30 jul '19
Minze Walvius is een veelzijdig ondernemer, adviseur en projectontwikkelaar in het werkveld van mobiliteit en bereikbaarheid. In deze blog voor Panorama Lokaal beschrijft hij hoe het traditioneel verkeersbeleid innovatie tegenhoudt. ‘Wie wil er niet wonen aan een park, een plein of een waterpartij? Deze locaties zijn niet voor niets het duurst. Waarom wonen er dan zoveel mensen aan een parkeerplaats?”
lees verder...
Schuifhuis2.jpg
blog

Blog Daan Zandbelt: de buitenwijk als springplank

30 jul '19
Architect en stedenbouwkundige Daan Zandbelt is sinds september 2016 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Als lid van het College van Rijksadviseurs is hij één van de initiatiefnemers van Panorama Lokaal. In deze blog beschrijft hij de kansen voor de wijken aan de randen van de stad. ‘Buitenwijk en buitengebied hebben elkaar veel te bieden, maar zij kennen elkaar niet zo goed.’
lees verder...
presentatiePanoramaNL20181206BKFF76s.jpg
blog

Naar een rijker, hechter en schoner Nederland.

19 jul '19
Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal is geïnspireerd door Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land.
lees verder...
PALObeeldcampagnefase12667x16671.jpg
blog

Panorama Lokaal zoekt locaties: doe mee!

30 jun '19
Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en wooncorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren ’60, ‘70 en ’80 klaar te maken voor de toekomst.
lees verder...