stadrand.jpgLuister eens... klopt het nog?
Luister eens... klopt het nog?
Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst?
001.jpgLuister eens... klopt het nog?
Luister eens... klopt het nog?
Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst?
002.jpgLuister eens... klopt het nog?
Luister eens... klopt het nog?
Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst?
003.jpgLuister eens... klopt het nog?
Luister eens... klopt het nog?
Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst?
Klopt het nog?

Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst? Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag voor creatieve teams die met die vraag aan de slag willen, in opdracht van lokale coalities van gemeenten, woningcorporaties en andere betrokkenen.


De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied zorgen ervoor dat deze wijken bij een andere inrichting veel kansen bieden om nieuwe oplossingen te vinden voor de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu. Door meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang te bekijken, ontstaan er kansen voor nieuwe oplossingen. En door opgaven slim te combineren is er winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners.

meer over de prijsvraag ...
uP1QqHTtORY
PALObeeldcampagnefase12667x16671.jpg

Panorama Lokaal zoekt locaties: doe mee!

Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en wooncorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren ’60, ‘70 en ’80 klaar te maken voor de toekomst.
lees verder...
presentatiePanoramaNL20181206BKFF76s.jpg

Naar een rijker, hechter en schoner Nederland.

Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal is geïnspireerd door Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land.
lees verder...
opgaven
stadenlandverbindenGH2.jpg

Stad en land verbinden

Hoe verweven we de wijken aan de stadsrand met het aangrenzende buitengebied?
lees verder...
monocultuurnaardiversiteitGH.jpg

Van monocultuur naar diversiteit

Hoe maken we de stadsranden minder eentonig en geschikt voor verschillende bewoners, met uiteenlopende woon- en leefwensen?
lees verder...
20161213NwARDV8027.jpg

Een passende en betaalbare woning voor iedereen

Hoe kunnen we bestaande woningen en wijken aanpassen om te voldoen aan de vraag naar (betaalbare) huizen?
lees verder...
20161213NwARDV7835b.jpg

Nieuwe woonvormen, passend bij nieuwe woonwensen

Hoe creëren we een woningaanbod dat aansluit bij de wensen van kleinere gezinnen of alleenstaande(n) en ouderen in de wijk?
lees verder...
190613GHgallerijflat001LOWRES.jpg

Meer biodiversiteit en natuurbeleving

Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit en betrokkenheid van omliggende natuur in het gebied?
lees verder...
bouwenaansocialestructurenRdV.jpg

Bouwen aan sociale structuren

Hoe zorgen we voor meer sociale verbinding in de wijk?
lees verder...
meertijdvoorelkaarGH.jpg

Meer tijd voor elkaar

Hoe zorgen we voor minder woon-werkverkeer en kortere reistijden?
lees verder...
energiesprong2klein.jpg

Nieuwe energie

Hoe gaan we klimaatdoelen halen en op een slimme manier verduurzamen?
lees verder...
007representatieveafbeelding.jpg

Water als verbindende factor

Wat kan water betekenen voor het leefklimaat in en rond de stadsranden?
lees verder...

links
Via onderstaande links zijn antwoorden op de belangrijkste vragen te vinden.
Zo niet, neem contact op!