English summary
procedure
190620GHpalolocaties0092.jpg
190620GHpalolocaties001LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties014.jpg

Panorama Lokaal is op zoek naar lokale partijen die samen willen werken om hun wijk een nieuwe impuls te geven. Hieronder leest u onder welke voorwaarden hoe u met andere lokale partijen een coalitie kunt vormen en uw locatie kunt aanmelden.Hoe verloopt de prijsvraag?

De prijsvraag verloopt in 2 fases.

Fase 1: Locaties indienen en opdracht formuleren.
Lokale partijen die de energie en de ambitie hebben om een nieuwe impuls te geven aan een woonwijken worden opgeroepen om een locatie in te schrijven: een woonwijk, gebouwd in de jaren 60, 70 of 80, op de rand van stad en groen.

Gemeentes, woningcorporaties, bewoners en andere lokale betrokken partijen kunnen een coalitie vormen en samen een locatie aanmelden. Die locatie bestaat uit de woonwijk en het aangrenzende buitengebied. Het College van Rijksadviseurs selecteert uiteindelijk maximaal zeven locaties waarvoor de lokale coalities een opdracht gaan formuleren die gericht is op innovatie. Met die input gaan de creatieve teams in de volgende fase aan de slag.

Fase 2: Ontwerpteams aan de slag
In fase 2 mogen ontwerpteams, waarvan ten minste één lid is ingeschreven in het architectenregister, zich aanmelden om met de opdrachten van de lokale coalitie aan de slag te gaan. Een deskundige jury, onder leiding van de rijksbouwmeester, selecteert vervolgens drie teams per locatie die hun innovatieve, uitvoerbare en opschaalbare plannen voor de deelnemende locaties verder mogen uitwerken in atelierverband.

Uiteindelijk roept de jury één team uit als winnend team. Panorama Lokaal zal zich inspannen om aan dit team een vervolgopdracht te verstrekken, gericht op realisatie van de plannen.

Meer informatie

Meer informatie over hoe de procedure precies zal verlopen en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn, vindt u in het reglement. Vragen over de aanmelding kun u stellen via:
vragen