English summary
Schalkwijk
190620GHpalolocaties009LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties001LOWRES.jpg
190611GHpalolocaties016LOWRES.jpg
190613GHpalolocaties043LOWRES.jpg
190620GHpalolocaties014LOWRESstadsrand.jpg
190613GHpalolocaties053LOWRESmonocultuur.jpg
NA7uH_bSmcQ

Schalkwijk is het jongste stadsdeel van de gemeente Haarlem. De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig als antwoord op de woningnood. Dit stadsdeel is gebouwd als stad naast de stad, met eigen voorzieningen. De straten zijn breed opgezet en er is veel groen. Schalkwijk telt 15.655 woningen waarvan zo’n 9.500 appartementen met relatief veel sociale huur.


Rondom de woonbuurten ligt een groene zoom, afgebakend door het Spaarne en de Ringvaart. Schalkwijk ligt op fietsafstand van het centrum en is ook goed verbonden met de regio: Schiphol is slechts 15 minuten met de bus. De culturele diversiteit van Schalkwijk is zeer groot. Desondanks is Schalkwijk nog steeds een in zichzelf gekeerd stadsdeel, dat er een beetje ‘bij lijkt te hangen’. Het buitengebied wordt ruimtelijk en gevoelsmatig niet ervaren in de woonbuurten. De van oorsprong ruimtelijke opzet van de wijk wordt niet meer beleefd. Anonieme publieke ruimtes zorgen voor een onveilig gevoel bij bewoners. Ook is sprake van veel achterstand en eenzaamheid, er is weinig te doen voor jongeren en de wijk vergrijst.

Sinds tien jaar is Schalkwijk volop in ontwikkeling. Er zijn woningen bijgebouwd, het winkelcentrum wordt aangepakt, er is een markthal gepland en er komt een bioscoop. Een substantieel deel van het woningbouwprogramma van Haarlem (10.000 woningen) zal landen in Schalkwijk.


Opgave

Deelnemers aan Panorama Schalkwijk wordt gevraagd om voorstellen te maken voor de herinrichting en programmering van de openbare ruimte, om het stadsdeel zo een eigen identiteit en een nieuw perspectief te bieden. Hoe kan de openbare ruimte zo worden ingericht dat deze geschikt is voor ontmoetingsplekken en voorzieningen? Aanknopingspunten liggen zowel in de wijk als in de blauwgroene zoom rondom Schalkwijk en het slim combineren van opgaven zoals de energietransitie, de voorgenomen verdichting en recreatie.

coalitie
Gemeente Haarlem
Woningcorporatie Pré Wonen
Wijkraad Molenwijk
De Stadsarchitect van Haarlem
maatschappelijke organisaties, bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken bij de ateliersessies

jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
Floor Roduner, Wethouder van Haarlem
Willem Hein Schenk, Stadsarchitect van Haarlem
Anke Huntjes, Bestuurder Pré Wonen
Okrah Donkor, BC Triple Threat, bewoner
Riet Ooms, Wijkraad Molenwijk en bewoner


inzendingen Schalkwijk