English summary
Mosterdhof
20191030nwardv8294.jpg
20191030nwardv8297.jpg
20191030nwardv8313.jpg
nAOGlS-KY9k

De wijk Mosterdhof in Westervoort heeft na de bouw het Rijkspredicaat ‘Experimentele Woningbouw’ gekregen, een eretitel voor vernieuwingen die in de jaren 70 bijdroegen aan een betere woonkwaliteit. In dit geval ging het om het combineren van eengezins- en seniorenwoningen en het scheiden van voetgangersgebied en rijverkeer. De trots en de nieuwsgierigheid uit de beginjaren zijn op de achtergrond geraakt. Veel bewoners wonen er nog met plezier, maar er is inmiddels veel veranderd.


De wijk en woningen zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen. Het autobezit is enorm toegenomen, wat goed te zien is in het straatbeeld. De openbare ruimte stamt grotendeels nog uit de jaren zeventig en is echt aan revitalisering toe. En dat geldt ook voor de verduurzaming en het aanzicht van woningen. De wijk ligt prominent achter de dijk aan de IJssel, maar wijk en de prachtige landschappen van de uiterwaarden zijn gescheiden werelden.

Er gebeurt al veel in de wijk om de leefbaarheid te vergroten. De gemeente heeft samen met bewoners en andere wijkpartijen het Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2030 opgesteld, waarin het toekomstbeeld van de wijk wordt beschreven. Dit plan is het vertrekpunt voor deze prijsvraag.


Opgave

De kern van de opgave is de leefbaarheid te vergroten door samenhangende oplossingen te vinden voor alle kleine en grote uitdagingen in de Mosterdhof. Deze uitdagingen liggen zowel in het ruimtelijke als het sociale domein. Ontwerpteams wordt gevraagd om – op hoofdlijnen - een integrale visie en scenario te maken, waarin de opgaven van klimaat en energie worden verbonden met de herinrichting van de buurt en het buitengebied. Ook wordt om praktische handreikingen gevraagd voor het toekomstbestendig maken van de woningen. Dit plan moet aansluiten op de ambities uit het Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort.

De coalitie

De gemeente Westervoort schrijft de prijsvraag uit in samenwerking met Vereniging van Wijkeigenaren Mosterdhof (in oprichting) , Woningcorporatie Vivare, Waterschap Rijn en IJssel, Energiebespaarhuis.nl, Han van Ardenne Architects, Provincie Gelderland, Rivierklimaatpark IJsselpoort. Met veel bewoners van de Mosterdhof wordt nauw samengewerkt in zogenaamde wijktafels. “Door deelname aan Panorama Lokaal hopen wij de ontwikkelingen die we gezamenlijk voor ogen hebben te versnellen. Wij willen van de Mosterdhof weer een wijk maken waar we trots op zijn. Toekomstbestendig, met de IJsseluiterwaarden als recreatief uitloopgebied.”

coalitie
Gemeente Westervoort
Vereniging van Wijkeigenaren Mosterdhof (in oprichting)
Woningcorporatie Vivare
Waterschap Rijn en IJssel
Energiebespaarhuis.nl
Han van Ardenne Architects
Provincie Gelderland
Rivierklimaatpark IJsselpoort

jury
Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
Han van Ardenne, ontwerper van de Mosterdhof
JaapJan Berg, publicist, moderator en onderzoeker, Bergplaats
Ton Fransen, Vereniging van Wijk Mosterdhof (in oprichting)
Anke van Hal, hoogleraar duurzaamheid Nyenrode Business Universiteit


inzendingen Mosterdhof