English summary
×
    Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag om wijken aan de rand van de stad klaar te maken voor de toekomst. 21 teams maakten plannen voor deze 7 locaties.
    locaties