English summary

Het groene vermogen van de Westwijk

Westwijk

Het activeren van het groene vermogen van Westwijk is de kern van onze aanpak. Het draagt bij aan een levendige wijk waarin iedereen zich thuis voelt.
Wij pleiten voor een organisch groeimodel: begin met kleine betekenisvolle stappen, boek tastbare resultaten, creëer ruimte voor experimenten en leer daarvan. Een wijkcoöperatie die bewoners vertegenwoordigt en het beheer van de buitenruimte op zich neemt, wordt de natuurlijke samenwerkingspartner bij alle ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk.

In 2035 heeft Westwijk een gebalanceerde woningvoorraad die starters kansen biedt, sociale stijgers vasthoudt en waar mensen oud kunnen worden, zonder dat er woningen uit de sociale voorraad onttrokken zijn. Dit combineren we met (voor)investeringen in groen in vier voorbeelduitwerkingen.
Gerichte renovatie, herontwikkeling van de plint en natuurinclusieve nieuwbouw in de stempels, sociaal buurtgroen rondom wijkcentra, een groene stadsstraat als stedelijke ontwikkelas en een actieve stadsrand met kleinschalige nieuwbouw in combinatie met waterberging, natuurontwikkeling en extra fiets- en wandelpaden.

groepsfoto
team
Pieter Veen, Circular Landscapes
Feline Verbrugge, Circular Landscapes
Jurrian Arnold, Open Kaart
Nina Ravestein, P.A.D. landscapes
Paul de Graaf, Coöperatie Ondergrond
Bastiaan Rooduijn, Coöperatie Ondergrond
Max de Corte, Coöperatie Ondergrond


documentatie
Het groene vermogen van de Westwijk
Videopresentatie 'Het groene vermogen van de Westwijk'