English summary

Perspectief Westwijk

Westwijk

Team wUrck schetst een integraal perspectief voor Westwijk, uitgaand van een robuust raamwerk en flexibele invullingen. We benutten lokale bronnen en identiteiten, verleiden nieuwe doelgroepen, trekken het landschap terug de stad in, werken met water, grijpen de energietransitie als katalysator aan en werken aan circulaire gebiedsontwikkeling. In de hectiek van de naoorlogse woningnood is het eeuwenoude cultuurlandschap onder de uitbreidingslocatie verdwenen. Er was letterlijk sprake van ‘zand erover’. Dat oorspronkelijk veenlandschap willen we terugbrengen in de wijk. De semi‐urbane monotonie van Westwijk brengen we tot leven met urbane intensiteit en suburbane kalmte. Terwijl in Hoogkamer, Lage Weide en Weteringen verdunning leidt tot meer landschappelijke kwaliteit, is het nieuwe metrostation aanleiding voor de realisatie van een stedelijke woonenclave. De Zuidbuurt vraagt vanwege de scheve verhouding tussen particulier en corporatiebezit en de matige leefbaarheid die daarvan het gevolg is, om urgent ingrijpen.

groepsfoto
team
Gijs Wolfs, wUrck architectuur stedenbouw lanschap
Mercè de Miguel Capdevila, P2
Paul Kersten, wUrck
Andy Kwaspen, Tauw
Ronald Goderie, Goderie Ecologisch Advies
Woud Jansen, Alba Concepts


documentatie
Perspectief Westwijk
Videopresentatie 'Perspectief Westwijk'