English summary

Dynamisch Mosterdhof 2.0

Mosterdhof

Dynamisch Mosterdhof 2.0 is een flexibel plan dat inzet op het ruimtelijke en het sociale domein. Wij willen de trots en de nieuwsgierigheid uit de beginjaren van deze experimentele woonwijk laten herleven en scherpstellen op de ruimtelijke structuur.

Ons voorstel combineert ruimtelijke dragers en bouwstenen. De ruimtelijke dragers vormen de ruggengraat van het plan – het park, de straten, de hofjes en de woningen. De bouwstenen zijn initiatieven van de bewoners, die zo zelf bijdragen aan de revitalisering. Door initiatieven en dragers te koppelen, stippelen we een perspectief voor Mosterdhof uit, dat voortbouwt op de ruimtelijke kwaliteiten, met als dragers: een nieuw randpark voor waterbeheer en ecologie; hogere verblijfskwaliteit van de groene straten; duurzame en energieneutrale woningen; gerevitaliseerde hofjes die sociale cohesie en ruimtelijke kwaliteit vergroten. Met dit masterplan, dat uitgaat van ruimtelijke flexibiliteit en sociale participatie, kunnen we ‘Samen bouwen aan Dynamisch Mosterdhof 2.0’.

groepsfoto
team
Dingeman Deijs, Dingeman Deijs Architects
Dennis Koek, Dingeman Deijs Architects
Patrick Mc Cabe, REDscape Landscape Urbanism
Bas Poppe, REDscape Landscape Urbanism


documentatie
Dynamisch Mosterdhof 2.0
Videopresentatie 'Dynamisch Mosterdhof 2.0'