English summary
tudelftbouwkundedelft08.jpg

Samenwerking gestart met TU Delft

1 okt '19

Panorama Lokaal gaat samenwerken met de Bouwkunde faculteit van de TU Delft. Een team van docenten en onderzoekers van de TU Delft volgt het prijsvraag traject, reflecteert op de vraagstellingen van de locaties en analyseert de oplossingen in de tweede ronde.


De initiatiefnemers willen op deze manier opgedane inzichten en kansrijke oplossingsrichtingen delen met een groot publiek. De analyses en reflecties worden verwerkt in een publicatie en in een advies aan het kabinet.

De vraagstelling van Panorama Lokaal sluit heel goed aan bij het recent gestarte project 1 Million Homes van de TU Delft. Hierin geeft de faculteit een kritische reflectie op de woningbouwopgave in een brede maatschappelijke context, maar voorziet deze ook van nieuwe oplossingsrichtingen. Onder leiding van professor Marja Elsinga wil de faculteit een visie ontwikkelen waarin duidelijk wordt welke impact de verschillende maatschappelijke veranderingen hebben op deze woningbouwopgave. Denk hierbij bijvoorbeeld aan demografische veranderingen, de ontwikkeling naar een circulaire en energie neutrale samenleving en een maatschappij waarin burgers een steeds actievere rol spelen.