English summary

Panorama sessies in volle gang

17 nov '19

Panorama Lokaal heeft in de eerste ronde zeven locaties geselecteerd. Zeven woonwijken - aan de rand van stad en groen – met overeenkomsten, maar ook met veel verschillen. Voor iedere locatie wordt de komende weken en ontwerpvraag geformuleerd. Om deze vragen zo goed mogelijk te beschrijven, worden er in oktober en november in de wijken Panoramasessies gehouden.


Tijdens deze sessies wordt intensief gesproken over de wijken en het buitengebied. Waar liggen kansen? Het zijn intensieve dagen. Bij de sessies is altijd een afvaardiging van de lokale coalitie en stakeholders in het gebied, het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal. Ook is de TU Delft vertegenwoordigd en worden er externe experts uitgenodigd.

Reglement
Aan de hand van de opbrengst van deze dag zal een reglement worden opgesteld voor de ontwerpprijsvraag van onze locatie. Samen met de reglementen van de andere 6 locaties van de prijsvraag wordt deze begin december gepubliceerd, zodat ontwerpteams zich kunnen gaan inschrijven voor een locatie.

Hieronder vind je een korte impressie van de panorama sessie.