English summary
PALObeeldcampagnefase22000x1250website1.jpg

Klopt! Hier liggen kansen

24 okt '19

Architecten, stadmakers en andere creatieve denkers kunnen de komende maanden aan de slag om zeven woonwijken klaar te maken voor de toekomst. Deze wijken uit de jaren 60,70 en 80 – gelegen op de rand van stad en groen – zijn geselecteerd voor Panorama Lokaal. Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort.


De afgelopen maanden zijn gemeenten en woningcorporaties opgeroepen om – samen met bewoners - locaties aan te melden die toe zijn aan een flinke opknapbeurt. We willen immers energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En we willen dat het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en dat de biodiversiteit wordt vergroot.

Lokale coalitie
Om een locatie aan te kunnen melden moest er een zogenaamde coalitie worden gevormd met minimaal een gemeente en corporatie. Bewoners en partijen uit het buitengebied moesten ook betrokken worden. Dat dit voor de meeste locaties is gelukt, vindt het College van Rijksadviseurs al de eerste winst. Samenwerking is immers de basis voor een leefbare, toekomstbestendige wijk.

Het College van Rijksadviseurs heeft uit 14 aanmeldingen vijf locaties geselecteerd. Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk waren als testlocaties al bij de prijsvraag betrokken. Bij de selectie hebben de Rijksadviseurs gestreefd naar diversiteit: spreiding over het land, woonwijken uit verschillende perioden, gebieden in en buiten de Randstad, grote en kleine locaties, en verschillen in landschappelijke context.
Oproep aan ontwerpers
De komende weken gaan de indieners van deze locatie aan de slag om een uitdagende opdracht te formuleren. Daarna is het de beurt aan multidisciplinaire ontwerpteams. Creatieve teams van architecten, stadsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers kunnen zich daarna inschrijven op een locatie door een motivatie en portfolio in te sturen. Per locatie worden er maximaal drie teams geselecteerd die daarna met de opdracht aan de slag gaan, in samenwerking met de lokale coalitie en bewoners.