English summary
fullsizeoutputf4b8.jpeg
fullsizeoutputf4a6.jpg
fullsizeoutputf4a0.jpg
fullsizeoutputf4bb.jpg
fullsizeoutputf4dd.jpg
fullsizeoutputf4c2.jpg
fullsizeoutputf4ba.jpg
fullsizeoutputf4c4.jpg
fullsizeoutputf69d.jpg

Kick off bijeenkomst Panorama Lokaal

19 feb '20

De tweede fase van de prijsvraag Panorama Lokaal is officieel van start gegaan. Donderdag 13 februari vond de kick off bijeenkomst plaats in Utrecht. 21 geselecteerde teams gaan de komende maanden aan de slag om nieuwe energie te geven aan de wijken Mosterdhof in Westervoort, Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg-Noord, Westwijk in Vlaardingen.


De drie teams die voor elk van de zeven locaties zijn geselecteerd kregen volop ruimte om met de gemeenten, corporaties, waterschappen en andere lokale uitschrijvers kennis te maken. En ook de initatiefnemers van de prijsvraag – vier ministeries, Aedes, RCE en Staatsbosbeheer, wisselden relevante kennis uit met ontwerpteams en locaties. Daarnaast benaderden verschillende sprekers de integrale aanpak vanuit verschillende perspectieven. Anke van Hal van Nyenrode Business Universiteit sprak over de kansen om betere wijken te creëren dankzij de energietransitie. Het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken laat zien dat de transitie naar aardgasvrij juist in kwetsbare wijken kan fungeren als vliegwiel voor andere opgaven. Hoogleraar aan de VU Hans Boutelier legde aan de hand van de metafoor van de jazz uit dat maatschappelijke complexiteit leidt tot nieuwe verhoudingen tussen overheid, professionals en burgers en juist nieuwe energie en inspiratie kan opleveren in plaats van chaos. Maarten van Poelgeest van AEF koppelde het ‘slim combineren’ van opgaven aan de praktische uitvoerbaarheid, oftewel ‘slim financieren’.

Video compilatie