English summary

Julianadorp: van droom naar realiteit

13 jul '20

Lokale coalities spelen een belangrijke rol in Panorama Lokaal. Zij hebben de vraag aan de ontwerpteams geformuleerd. Deze coalities bestaan uit de gemeente, wooncorporaties, en andere partijen die een belangrijke rol spelen in de wijk. In Julianadorp is stichting ONS (ontspanning, natuur en sport) onderdeel van de coalitie: een samenwerkingsverband van lokale verenigingen en partijen die samen een multifunctioneel terrein willen realiseren, waar dorpers samen kunnen ontspannen en sporten.


Van droom naar realiteit
Toen Julianapop en het Julianadorper Power Festival (JPF) genoodzaakt waren naar een andere locatie te zoeken, hebben de organisatoren durven dromen. De droom van een gezamenlijke locatie. Deze droom is gegroeid door het enthousiasme over de mogelijkheden van een gedeelde plek voor recreatie. Een gedeelde plek, niet alleen voor Julianapop en JPF, maar voor alle lokale partijen en verenigingen die voor sport en ontspanning zorgen in Julianadorp. Ze zochten contact met plaatselijke verenigingen, partijen en instanties om te spreken over de mogelijkheden en behoeften. Hieruit is het initiatief ONS en inmiddels de gelijknamige stichting, ontstaan en zijn de eerste stappen van droom naar realiteit gezet.

ONS – Ontspannen, Natuurbeleving en Sporten
ONS is een samenwerkingsverband van lokale verenigingen en partijen die samen een
multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving willen realiseren, waar dorpers samen kunnen ontspannen en sporten. Het initiatief geeft invulling aan de behoeftes van de verschillende verenigingen en partijen om hun huidige terrein en/of accommodaties uit te breiden, te vernieuwen en efficiënter te gebruiken. Het bundelen van de krachten, het terrein en de faciliteiten heeft praktische, sociale, economische en ecologische voordelen, zoals bijvoorbeeld:
Bijeen brengen van mensen
Gezamenlijk beheer en efficiënt gebruik van terrein en accommodaties
Verduurzaming door toepassen van groene technieken
Verhoging van veiligheid en vermindering van vandalisme

Zo streeft ONS de doelstelling na om de vitaliteit van Julianadorp en Dorpers te versterken en te waarborgen. Dat is waarom ONS goed aansluit bij Panorama Lokaal. ONS kan en zal een belangrijk bijdrage zijn aan het Julianadorp van de toekomst.

Stichting ONS

De stichting is de drijvende kracht achter het realiseren van de droom. ONS brengt de verenigingen, partijen bijeen om belangen en wensen af te stemmen en werkt nauw samen met de gemeente, woningstichting en ’s Heerensloo. Deze samenwerking brengt de droom weer een stap dichterbij. ONS brengt de eisen en wensen van de betrokken verenigingen en partijen in bij de ontwerpteams van Panorama Lokaal. Daarmee wordt het multifunctionele terrein in een parkachtige omgeving geïntegreerd in de herinrichting en verbeteringsplannen voor Julianadorp als aangedragen door Panorama Lokaal. Welke op haar beurt weer richtinggevend zijn voor de gelden die vrijgemaakt worden voor de invulling van de Structuurvisie voor Julianadorp. Inmiddels wordt er gewerkt aan een Plan van Aanpak om
gestructureerd van een droom naar realiteit te gaan.

ONS in 2025
“Ons vertrouwen en enthousiasme in ONS multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving waar dorpers samen kunnen ontspannen en sporten, is dusdanig dat het streven is om de droom realiteit te laten worden in 2025”, zegt Michel Jansen, voorzitter van stichting ONS.