English summary

Grote belangstelling voor Panorama Lokaal

21 jan '20

De inschrijving voor de prijsvraag Panorama Lokaal is gesloten. Meer dan 140 aanmeldingen zijn binnengekomen, verdeeld over de zeven gemeenten. De initiatiefnemers van Panorama Lokaal zijn blij met de grote respons om aan de slag te gaan om deze wijken en het buitengebied toekomstbestendig te maken.


Selectie van de teams
Nu zijn de leden van de jury aan zet. Per locatie selecteert een lokale jury – onder leiding van een lid van het College van Rijksadviseurs - drie teams. Teams krijgen uiterlijk 6 februari bericht of ze wel of niet zijn geselecteerd. De geselecteerde teams ontvangen ook een uitnodiging voor de kick off bijeenkomst.