English summary
Extravergoeding.jpg

Extra geld voor winnende teams

9 jan '20

Er is voor elk van de zeven prijsvragen een extra bedrag van € 10.000 ter beschikking gesteld. Met de extra bijdrage onderstrepen de initiatiefnemers van Panorama Lokaal het belang van deze opgaven. Het bedrag wordt verstrekt aan de zeven winnaars van de prijsvragen en is bedoeld als stimulans voor het vervolg.


Het bedrag wordt verstrekt aan de zeven winnaars van de prijsvragen en is bedoeld als stimulans voor het vervolg. Het vervolg verschilt per prijsvraag. Over de bestemming van deze gelden wordt met het College van Rijksadviseurs nadere afspraken gemaakt. Lees hier meer over welke intenties de wethouders hebben met hun deelname.