English summary

Eerste ronde ateliersessies afgerond

9 mrt '20

De eerste ateliersessies zijn een feit. Op uitnodiging van de zeven coalities bezochten de geselecteerde ontwerpteams de afgelopen weken de locatie waarvoor ze de komende tijd aan de slag gaan. Doel van de ateliersessies is de ontwerpteams te voeden met alle informatie die ze nodig hebben om tot een mooi ontwerpplan te komen


Te voet of op de fiets trekken de teams samen met bewoners en betrokken professionals door de buurt. Een tour door de wijk is niet alleen van meerwaarde omdat sommigen ontwerpers er nog nooit geweest zijn, maar ook omdat het van nut blijkt vanuit verschillende perspectieven naar een gebied te kijken. Zo krijgen de teams ter plekke reactie van lokale initiatiefnemers op hun plannen om de wijk nieuw leven in te blazen en vragen corporaties de ontwerpers ideeën aan te dragen voor de opgaven die ze onderweg tegenkomen.
Wijkronde in Vlaardingen
Ook de rest van de dag staat in het teken van elkaar beter leren kennen en de opgaven in de desbetreffende wijk. Er vinden presentaties, pitches, gesprekken en speeddates plaats tussen bewoners, coalitiepartners, professionals en ontwerpers. Omgevingsvisies worden gepresenteerd. Enkele wethouders zijn intensief betrokken. Op meerdere locaties ontstaat het idee kwartier te maken in de wijk, om bewoners de gelegenheid te geven met de ontwerpteams in gesprek te gaan. Corporaties stellen op hun beurt werkruimtes beschikbaar voor de ontwerpers.

Kortom: er wordt teruggekeken op goed georganiseerde dagen, waarin de teams veel input hebben gekregen en we weer een stap dichter bij zeven toekomstbestendige wijken zijn gekomen.

Bekijk hieronder de foto's van de ateliersessie.

Beverwaard, Rotterdam

Beverwaard, Rotterdam

Het was een drukke bijeenkomst in Rotterdam Beverwaard met bewoners, gebruikers, organisatie en de ontwerpteams. Een vol programma, met een rondleiding en uitleg door de wijk. Ook de bewoners en gebruikers lieten van zich horen en deden korte presentaties over hun ideeën en wensen voor de wijk.
Emmen Bargares

Emmen Bargeres

De ateliersessie in Emmen vond plaats - op een stevige hagelbui na - op een stralende dag. Korte pitches maakten de opgaven van de verschillende partners duidelijk. Op de fiets zagen de ontwerpteams ook de kwaliteiten van het gebied: de oude boomwallen, het prachtige Oranjekanaal, het Noordbargerbos met de nieuwe stadsboerderij. Volop kansen voor de ontwerpers om zowel deze positieve eigenschappen, als uitdagingen op het gebied van financiën en organisatie tot een mooi plan te combineren.
Westwijk Vlaardingen

Westwijk Vlaardingen

Ook tijdens de ateliersessie in de Westwijk in Vlaardingen vroegen de ontwerpteams de lokale coalitie het hemd van het lijf: over de ontwikkelingen van nu en de afgelopen jaren, het gemeentelijk beleid en over de recent vastgestelde Toekomstvisie en de nog op te stellen Woonvisie en de Gebiedsvisie Westwijk. Daarna zijn de drie ontwerpteams gestart met het ontwerpen in aparte kamers en hebben zij gesprekken gevoerd met diverse experts, die bekend zijn met de wijk.
Tilburg-Noord

Tilburg-Noord

In Tilburg werd de dag gestart met een flinke fietstocht van ruim anderhalf uur door de wijk Tilburg-Noord en het buitengebied. Tijdens de fietstocht kregen de ontwerpteams een goed beeld van wat er speelt in het gebied en werd er vanuit verschillende perspectieven naar deze opgaven gekeken. Planologen, stedenbouwkundigen, economen, biologen, (landschaps)architecten, generalisten en specialisten zaten allemaal op de fiets. Na de fietstocht volgden gesprekken met professionals die in de wijk werken en met bewoners. Bijzondere gesprekken, die inspirerend zullen werken bij de deelnemers.
Julianadorp

Julianadorp, Den Helder

De Ateliersessie in Julianadorp - in buurtcentrum De Verbinding - werd geopend door de wethouder. Vervolgens werd aan de teams gevraagd een korte pitch te geven over hun eerste ideeën. De gemeente nam de ontwerpteams mee in de omgevingsvisie van Julianadorp en na de lunch werden korte presentaties gegeven door het Hoogheemraadschap, ’s Heerenloo, de Woonstichting, een bewoner, de wijkmanager en ONS. Aan het eind van de dag gingen de teams naar buiten. Naar de verschillende bloemkoolbuurten, de kust, Noorderhaven en de Koegras polder.
Mosterdhof, Westervoort

Mosterdhof Westervoort

In Mosterdhof Westervoort luisterden de ontwerpteams naar een interview met de originele ontwerper van de Mosterdhof. Ook kregen de ontwerpers de kans om over een aantal onderwerpen verdiepende vragen te stellen aan de aanwezige bewoners en de coalitiepartijen.

Haarlem Schalkwijk

Alle deelnemers van deze ateliersessie gaan - na korte pitches van de coalitie en teams - al snel op pad. De wandeling gaat dwars door Molenwijk, waar de corporatie een toelichting geeft op zijn voorgenomen plannen voor sloop en nieuwbouw. Ook ontmoeten ze - bij de Schouwbroekerplas - lokale initiatiefnemers die vertellen over hun plannen om hier nieuw leven in te blazen.Langs de Zuidschalkwijkerweg lopen ze terug door de groene zoom, waar nog een beperkt aantal boeren actief is. De teams geven aan dat ze graag een plek in de wijk willen om kwartier te maken en zo contact te leggen met bewoners. Dezelfde dag wordt dat geregeld: van een leegstaande garagebox kunnen ze tijdelijk hun werkplek maken.