English summary

Ronald Camstra: met nieuwe energie aan de slag

27 aug '19

Panorama Lokaal wordt - vanwege het experimentele opzet van de prijsvraag - getest met coalities in twee gemeenten. Een van deze coalities bestaat uit de gemeente Haarlem, woningbouwcorporatie Pré Wonen, de wijkraad Molenwijk en de stadsarchitect. Zij hebben gezamenlijk de wijk Schalkwijk (Haarlem) ingediend als locatie. Vastgoeddirecteur van Pré Wonen, Ronald Camstra, vertelt over zijn ervaring met de voorbereidingsfase van de prijsvraag.


Waarom doen jullie mee aan deze prijsvraag? Wat willen jullie bereiken met de deelname aan Panorama Lokaal?

Wij vinden de vorm van een prijsvraag een interessante werkvorm en hopen dat het veel creativiteit en out-of-the-box ideeën gaat opleveren. Er gebeurt al het nodige in Schalkwijk, maar het lijkt ons relevant om landelijk gerenommeerde experts te laten meedenken over de kansen van de wijk en ontwerpteams van buiten met een frisse blik naar de verschillende ruimtelijke en sociale opgaven te laten kijken. Wij doen mee omdat wij verwachten dat de prijsvraag ons lokaal weer nieuwe energie geeft en ons de mogelijkheid geeft om een keer op een hoger schaalniveau de samenhang van te wijk in relatie tot Haarlem en de regio te onderzoeken.

De coalitie van Haarlem bestaat uit de gemeente, de wijkraad Molenwijk, de stadsarchitect en natuurlijk Pré Wonen. Hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen op eenzelfde lijn zit?
Wij willen in september een lokale bijeenkomst organiseren met zo veel mogelijk verschillende stakeholders, zodat het verhaal breder gaat leven dan alleen bij de initiatiefnemers. Eind oktober volgt dan de Panoramasessie op een meer bestuurlijk niveau.

Deelname aan de prijsvraag vraagt inzet van de organisatie en brengt de nodige afstemming met zich mee, maar wat betreft ambitie zitten we zeker op één lijn. We zijn ontzettend benieuwd naar wat de prijsvraag gaat opleveren aan inzichten en concrete voorstellen. Of we daar allemaal hetzelfde van vinden, is natuurlijk nog afwachten, maar het levert hoe dan ook nieuwe gesprekstof op. We vertrouwen op het oordeel van de jury, die we nog met elkaar moeten gaan samenstellen natuurlijk.

In het Haarlemsdagblad stond groot aangekondigd dat jullie met Schalkwijk deelnemen aan de prijsvraag. Hoe worden lokale initiatieven, organisaties en bewoners die mee willen denken, betrokken bij het proces?
Er zijn in de wijk Schalkwijk al veel betrokken bewoners en organisaties. Ik heb alleen nog maar positieve reacties gehoord op het initiatief om mee te doen aan Panorama Lokaal. We zullen gedurende de looptijd van de prijsvraag nog verschillende bijeenkomsten plannen en ateliersessies organiseren voor de ontwerpteams om de ideeën te bespreken en zo veel mogelijk partijen te betrekken. De ontwerpteams zullen dan zelf ook de wijk in gaan en verschillende gesprekspartners opzoeken. De vergoeding voor de ontwerpers wordt gezamenlijk gedragen door de gemeente en Pré Wonen.

Heb je nog tips voor locaties die momenteel een inschrijving aan het voorbereiden zijn?
Ga ervoor! En beperk je niet tot de fysieke kant, maar probeer ook de sociale opgave een nadrukkelijke plek te geven in de vraagspecificatie. Want uiteindelijk doe je het allemaal voor de bewoners van de betreffende wijk.
Ronald Camstra is directeur Wonen en Vastgoed bij woningcorporatie Pré Wonen