English summary

Passende sociale huurwoningen in roerige tijden

19 jun '20

Een passende en betaalbare sociale huurwoning voor iedereen. Daarvoor pleit Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter van Aedes, de vereniging van wooncorporaties. In deze blog waarom het juist nu belangrijk is om de bouw van betaalbare woningen aan te jagen. En wat voor kansen zij ziet voor de wijken van Panorama Lokaal.


Op 24 september a.s. worden de winnende Panorama Lokaal teams bekend gemaakt. De laatste loodjes wegen het zwaarst en ik ben nieuwsgierig welke plannen gaan winnen.. Niet gemakkelijk in deze tijden van corona, veranderende maatregelen op het gebied van stikstof en Pfas, mogelijke nieuwe inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen en de tergende belastingdruk voor woningcorporaties. Daarom ben ik erg benieuwd naar de wijze waarop nieuwe samenwerkingsverbanden en ontwerpteams hun plannen vorm geven.

Een van de opgaven die mij als waarnemend voorzitter van Aedes aan het hart gaat is ‘een passende en betaalbare sociale huurwoning voor iedereen’. Immers, er is een groot tekort aan (sociale) woningen in Nederland en de betaalbaarheid van woningen staat onder druk. De wachttijden voor sociale woningen lopen op, bouwkosten stijgen en belastingen nemen toe. En daarbij mogen we de huidige gevolgen van de coronacrisis ook niet vergeten. Ondanks dat de bouw, met aangepaste werkwijzen, gewoon doorgaat, raken daarnaast sommige huurders in de financiële problemen. Maatwerk is daarbij een goede oplossing voor onze huurders. Onze maatschappelijke opgave blijft onverminderd groot. Nog steeds kunnen grote groepen woningzoekenden geen passende en betaalbare huisvesting vinden. De regio’s met krapte staan voor de opgave om te bouwen, bouwen, bouwen om het aanbod te vergroten.

Op dit moment pleit Aedes samen met partners bij de Tweede Kamer om meer te investeren in het aanjagen van de bouw van betaalbare huurwoningen. Meer geld en meer garanties. Inmiddels is er vanuit de Woningbouwimpuls 2020 een miljard beschikbaar voor gemeenten om sneller betaalbare woningen te realiseren. Echter gezien de oplopende gevolgen van de coronacrisis is meer nodig. We verwachten dat de druk op het aantal woningen toeneemt en dat het aantal huishoudens dat een beroep zal doen op een sociale huurwoning door inkomensdaling stijgt. Daar komt bij dat de situatie van gemeenten ook verre van rooskleurig te noemen is en mogelijk projecten uitstellen. Een extra stimulans is nu broodnodig!

Daarom steunen we Panorama Lokaal. Juist de stadsranden bieden perspectief. Oudere wijken aan de stadsranden transformeren tot wijken van de toekomst. Ook daar ligt de opgave van teams die samen met gemeenten zoeken naar oplossingen. We moeten durven (ver)bouwen aan de randen van de stad, waar nog ruimte is. Dat hoeft geenszins ten koste te gaan van de natuur. In de meestal ruim opgezette wijken is volop ruimte voor transformatie en verdichting en voor betere verbindingen met het buitengebied. Dat is ook goed nieuws voor bestaande wijken, die daarmee gezonder, klimaatbestendiger en leefbaarder worden. 

Ik hoop dat de zeven teams van Panorama Lokaal kansen zien om de gekozen projecten toekomstbestendig te maken, klaar voor prettig samenleven en naar ik hoop ruimte voor corporaties om samen met jullie sociale huurwoningen toe te kunnen voegen. Immers, de stadsranden bieden hoop voor de toekomst.

Over Tonny van de Ven

Tonny van de Ven is waarnemend voorzitter van Aedes. Zij is sinds 2015 bestuurslid van Aedes en vanaf november 2019 ook vicevoorzitter. Ze neemt de rol van voorzitter van Aedes waar naast haar voorzitterschap van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Alwel (Breda, Roosendaal en Etten-Leur).