English summary
PALObeeldcampagnefase12667x16671.jpg

Panorama Lokaal zoekt locaties: doe mee!

30 jun '19

Het College van Rijksadviseurs roept gemeenten en wooncorporaties op om mee te doen aan Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren ’60, ‘70 en ’80 klaar te maken voor de toekomst.


Het College van Rijksadviseurs zoekt woonwijken aan de rand van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Heel herkenbare woonwijken, waar veel mensen zich thuis voelen, maar die ook toe zijn aan een flinke opknapbeurt. We willen energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; niet alleen eengezinswoningen, maar ook woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En we willen dat het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en dat de biodiversiteit wordt vergroot.

aanmelden

“De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied zorgen ervoor dat deze wijken bij een andere inrichting veel kansen bieden om nieuwe oplossingen te vinden voor de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu.”


– Aldus Floris Alkemade, rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs, die vandaag het startsein gaf voor de prijsvraag.

“Door meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang te bekijken, ontstaan er kansen voor nieuwe oplossingen. En door opgaven slim te combineren is er winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners.”Ambitie en energie
Panorama Lokaal roept lokale partijen op die de ambitie en de energie hebben om met wijken aan de slag te gaan om een lokale coalitie te vormen en een locatie aan te melden. Zo’n coalitie bestaat minimaal uit een gemeente, een woningcorporatie en een derde partij. Ook grondeigenaren uit het buitengebied, energiebedrijven, zorginstellingen en andere betrokkenen kunnen zich bij de coalitie aansluiten. Bewoners worden actief bij het proces betrokken. De locaties die voor de prijsvraag worden geselecteerd, formuleren vervolgens samen met experts een uitdagende en op innovatie gerichte opdracht. Creatieve en multidisciplinaire ontwerpteams gaan hier in de tweede fase mee aan de slag. De tweede fase gaat begin 2020 van start.

Eerste twee locaties bekend
Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk zijn de eerste twee locaties die meedoen met Panorama Lokaal. De initiatiefnemers hebben de prijsvraag in samenwerking met deze twee locaties voorbereid. In beide locaties is een lokale coalitie gevormd met diverse partijen. Bewoners krijgen hierin een belangrijke rol. Naast deze twee locaties is er nog plek voor 5 andere locaties.

Inspiratiebron: Panorama Nederland
De inspiratiebron voor de prijsvraag is Panorama Nederland, een optimistisch toekomstbeeld van het College van Rijksadviseurs voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Met dit panorama in gedachte willen de initiatiefnemers gemeenten, corporaties en andere (markt)partijen ondersteunen bij het creëren van de juiste condities en het stellen van de juiste vragen om een positieve impuls te geven aan de stadsranden. Ook het klimaatakkoord biedt veel aanknopingspunten voor deze prijsvraag.

Panorama Nederland