English summary

Naar een rijker, hechter en schoner Nederland.

19 jul '19

Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal is geïnspireerd door Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land.


Complexe vraagstukken

Het College van Rijksadviseurs stelt in Panorama Nederland dat Nederland voor een aantal complexe vraagstukken staat. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de harde grenzen in de landbouw waar we tegen aanlopen. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade is dit allerminst reden voor pessimisme: “Als we over de toekomst praten, gaat het nu vaak over verlies en over dreiging. Mensen denken al gauw; de problemen zijn zo groot en zo moeilijk te beïnvloeden, hoe kan ik daar in godsnaam iets aan doen. Dit Panorama zetten we daar tegenover, als een vlucht naar voren. We hebben in Nederland zoveel kennis, geld en organisatievermogen. We kunnen ingrijpen. Maar dat kan alleen als je dat ook integraal doet, en op de lange termijn.’'

Een optimistische toekomstbeeld
Daarom schetst het College van Rijksadviseurs met Panorama Nederland juist een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland, dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders en beter werkt: de manier waarop we reizen, de manier waarop we voedsel produceren, de manier waarop we bouwen en de manier waarop we energie opwekken.

Met de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal wil het College de principes van Panorama Nederland in de praktijk brengen. Het wil laten zien dat ontwerp- en verbeeldingskracht kunnen helpen om verstedelijking en mobiliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, energietransitie, klimaatadaptatie en de opgaven in het buitengebied niet afzonderlijk te benaderen, maar in samenhang moeten worden bekeken.

Rijksadviseur Daan Zandbelt: ”Geen enkele opgave staat op zichzelf. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen waar onze stadsranden voor staan. Door opgaven te combineren kunnen we meer rendement halen uit maatschappelijke investeringen. Kies daarbij voor kwaliteit en je zal zien dat dit zowel op de lange als de korte termijn meerwaarde geeft.”

Panorama on tour
Panorama Nederland is niet alleen een publicatie, het is ook letterlijk een panorama, waarin de bezoeker zelf een blik kan werpen op een mogelijke toekomst van Nederland. Zo reist Panorama Nederland momenteel door het land op verschillende plekken in het land te zien. Duizenden mensen hebben inmiddels een kijkje kunnen nemen in het panorama en zich laten inspireren om samen te werken aan een schoner, hechter en rijker Nederland.

Wil je ook Panorama Nederland bezoeken?
bekijk hier de tourdata